OK
نفرات تیم امید
 

بازیکنان حاضر در ترکیب تیم امید پرپولیس
اميد رستمی | سعید ابراهیمی | اميد خانی از خوزستان | هاشم سجادیان | امیر حسین احمدزاده | محمد جواد رضایی از خراسان رضوی | مهدی کریمی | مهمد جامع | بهنام فکور از مرکزی توحید لطفی | حمزه کدخدایی از آذربایجان شرقی | حمیدرضا کریمی | سهند رضا پور از قزوین | علی خدادادی | مهران شریفیفان | محمد حیدری از البرز | امیر حسین قربان زاده از مازندران | متین محمدی از کردستان | ابوالفضل شهبازی از تهران | حمید قهرمانی  از فارس"  بازیکنانی هستند که در سال 95 سرمربی تیم امید برای دیدار دوستانه با تیم امید زیر 20 سال ازبکستان اعلام کرد.


Copyright © 2016 Azaranweb.com Allright Reserved Powered By AzaranWeb